logo
ระบบการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300)
ข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562